Vesti 2022

Predavanje Dr. Ingrid Dijkgraaf (Univerzitet u Mastrihtu, Holandija), FVM, 02/11/2022., u 13h

Pozivamo vas na predavanje “Structure-activity relationship studies on tick salivary proteins” koje će održati gošća Grupe za medicinsku entomologiju IMI, Dr. Ingrid Dijkgraaf sa Univerziteta u Mastrihtu, Holandija. Predavanje će se održati 02/11/2022., sa početkom u 13h, u predavaonici Katedre za mikrobiologiju Fakulteta veterinarske medicine (I sprat hodnik levo).

Poziv na 54. Dane preventivne medicine – Niš 27-30.09.2022.

Za sve detaljnije informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor 54. Dana preventivne medicine
Naučni odbor 54. Dana preventivne medicine

Održana promocija knjige “ŠTETNI GLODARI…” u okviru XXV stručnog sastanka DPS

Stručni sastanak Društva, XXV po redu, održan je 07/07/2022. godine, kojom prilikom su predstavljeni radovi nagradjeni Godišnjom nagradom DPS za 2020. god. i održana promocija monografjije “Štetni glodari: biologija, epizootiologija, ekologija i kontrola brojnosti” autora Dragana i Milene Kataranovski, čiji su izdavači preduzeće NNK i Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za R Srbiju (IBISS). Monografiju su veoma pohvalnim recima predstavili recenzenti dr Ivo Savić, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (u penziji), dr Vitomir Ćupić, redovni profesor Fakulteta veterinarske medicine UB, i dr Ivana Mirkov, n. sav. IBISS-a, a ispred izdavača, n. sav dr Mirjana Mihailović, direktor IBISS-a. Svi recenzenti su bili jednoglasni u oceni da se radi o kapitalnom, enciklopedijskom delu naše stučne literature, koje osim nespornog akademskog značaja može imati i značajnu ulogu u praksi, kao vodič za suzbijanje štetnih vrsta glodara u našoj sredini.

# # # # #

Objavljen poziv za stipendije WFP za učešće na ICOPA2022 !

Dear Executive Board and Presidents,
On behalf of Professor Chai, president of the WFP, we would be pleased if you could inform your members of the following opportunity:
The WFP is pleased to announce a select number of scholarships (covering full expenses or virtual conference attendance) to support delegates of ICOPA2022. For those interested please download the brief application form attached.

If successful:

  • Travel expenses will be reimbursed after the Congress.
  • Reimbursement will be made based on provided receipts only.

Important date: Applications open until 23rd July 2022; successful recipients will be notified by e-mail by July 26th, 2022.

David Piedrafita | Professor
Federation University

Odluka o dodeli finansijske pomoći članovima DPS za učešće na XV međunarodnom kongresu parazitologije ICOPA 2022

Čestitamo dobitnicima i želimo uspešno predstavljanje na kongresu!

Poziv članovima DPS za prijavu za grant za učešće na kongresu ICOPA XV (Kopenhagen, 21-26.08.2022.)

Poziv članovima DPS za prijavu za grant za učešće na kongresu ICOPA XV (Kopenhagen, 21-26.08.2022.)

Članovi DPS koji žele da učestvuju na XV međunarodnom kongresu parazitologije ICOPA 2022 u Kopenhagenu (21-26. avgusta) moći će da se prijave za finansijsku pomoć Društva. Biće dodeljeno do tri granta za kotizacije za mlade odn. studente doktorskih studija i mlade doktore nauka (do 4 godine nakon doktorata) i do dva granta za kotizacije za starije (u iznosu od 225 odn. 350 €, u zavisnosti od kategorije). Apstrakte koji budu prijavljeni na kongres i prihvaćeni, kandidati će slati i DPS-u radi ocene od strane Predsedništva. U slučaju više kandidata, prednost će imati kandidati koji budu dobili usmenu prezentaciju.

Veliki uspeh naših članova! Članovi DPS na projektima Horizon 2020 i Horizon Europe programa EU

Veliki uspeh naših članova! Članovi DPS na projektima Horizon 2020 i Horizon Europe programa EU

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je upravo (01.01.2022.) započeta realizacija projekta iz IMI2-RIA Horizon 2020 programa pod nazivom “FACILITATE: Horizon FrAmework for ClInicaL trIal participants’ daTA reutilization for a fully Transparent and Ethical ecosystem”, a članovi projektnog tima su i dr Olgica Đurković-Đaković i dr Ivana Klun. Projekat je tzv. “horizontalni” (na korist svima u Health oblasti), jer za cilj ima stvaranje pravnog, etičkog i informatičnog okvira za nesmetanu re-upotrebu postojećih kliničkih podataka iz prethodnih istraživanja i u druge svrhe, a na korist pacijenata čiji se podaci koriste. Budžet projekta je 6,9 M €, od čega EU doprinosi 3,2 M €, a traje do 31.12.2025.

Sa ponosom objavljujemo da je projekat iz Health-RIA Horizon Europe programa pod nazivom “CLIMOS: Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases Detection and Mitigation with COst-benefit and Climate-policy MeasureS” upravo odobren za finasiranje. Početak realizacije se očekuje na leto 2022., a u pitanju je 3-godišnji klasični istraživački projekat čiji je budzet 9,7 M € . Idejni tvorac projekta je dr Suzana Blesić iz IMI UB, koja je i tehnički ko-koordinator. Tim IMI upotpunjuju dr Olgica Đurković-Đaković (sa Suzanom i identifikovala temu projekta), i dr Ivana Klun, koje su odgovorne za organizaciju istraživanja koja se odnose na Leishmania spp.

Ovo je veliki uspeh za našu nauku u celini, posebno što se radi o projektu iz Health programa u kome su srpski istraživači do sad imali najmanje uspeha, a naročito za naše Društvo!

Uspeh članova i saradnika DPS na projektu programa Fonda za nauku IDEJE

Uspeh članova i saradnika DPS na projektu programa Fonda za nauku IDEJE

Naše koleginice parazitolozi-mikolozi prof. dr Valentina Arsić Arsenijević kao rukovodilac i prof. dr Suzana Otašević kao član tima ostvarile su veliki uspeh dobijanjem projekta “FungalCaseFinder: Prediction, prevention and patient’s participation in diagnosis of selected fungal infections (FI): an implementation of novel method for obtaining tissue specimens” na konkursu Fonda za nauku R Srbije.

Ovo je tim značajnije što je u pitanju jedini projekt iz naše ili nama srodne oblasti koji je dobio finansiranje u okviru visoko kompetitivnog poziva “IDEJE”.

Velike čestitke prof. Arsić Arsenijević a posebno našoj članici prof. Suzani Otašević!!! Želimo mnogo uspeha u radu na projektu!