Kontakt

Adresa
Bulevar oslobođenja 18/I | soba 111
11000 BEOGRAD

e-mail
dps@imi.bg.ac.rs

Telefon
011 2685 788 | lok 106

Fax
2643 691

Broj računa
160-376632-36

Matični broj
28088914

PIB
107672769

Kontaktirajte nas na email

Poruka poslata