Prof. Jean Dupouy-Camet

Chef du Service de Parasitologie-Mycologie, Hôpital Cochin, Paris

Služba za parazitologiju i mikologiju, Bolnica Cochin, Univerzitet Paris Descartes, Pariz, Francuska

Jean Dupouy-Camet je rođen 1953 u Karakasu, Venecuela. Profesor je medicinske parazitologije na Univerzitetu Paris Descartes i šef Službe za parazitologiju i mikologiju Bolnice Cochin (jedna od najstarijih bolnica u Parizu). Zavrsio je Medicinski fakultet, specijalizirao tropsku medicinu i doktorirao iz oblasti parazitologije na Univerzitetu u Parizu. Bivši je predsednik Internacionalne komisije za trihinelozu, bivši generalni sekretar Francuskog društva parazitologa i sadašnji predsednik Evropske federacije parazitologa (EFP). Organizovao je X Internacionalni kongres o trihinelozi (Fontainebleau, Francuska, avgusta 2000.) i X EMOP (Pariz, avgust 2008.). Držao je predavanja po pozivu širom sveta, uključujući i Srbiju u nekoliko navrata. Objavio je preko 200 naučnih radova (147 u bazi Medline) iz različitih oblasti parazitologije, uključujući molekularne aspekte (PCR, sekvenciranje, identifikacija), tropske medicine i medicinske mikologije, sa akcentom na trihinelozu, difilobotrijazu i toksoplazmozu. Autor je i knjiga “Trihineloza: bolest u evoluciji” čiji je izdavač OIE i “Vodič za praćenje, nadzor, prevenciju i kontrolu trihineloze” čiji su izdavač FAO, OIE i SZO. Član je Uređivačkog odbora časopisa “Parasite”.

Prof. Gabriella Cancrini

Department of Public Health and Infectious Diseases, “Sapienza” University of Rome, Italy.

Gabriella Cancrini je rođena 1945 godine u Rimu. Vanredni je profesor na katedri za Prazitologiju, šef Odeljenja za parazitološku dijagnostiku i tima za 24-časovnu dijagnostiku malarije, na “Umberto I” Univerzitetskoj poliklinici u Rimu.

Ona je jedan od članova osnivača Evropskog društva za Dirofilariju, dela Italijanskog društva parazitologa (SoIPA) i već duže član Italijanskih društava za tropsku medicinu, za higijenu, preventivnu medicinu i javno zdravlje, i za nematologiju. Član je komisije SoiPA za kontrolu kvaliteta dijagnostike parazitoloških laboratorija.

Dugo je bila pomoćnik urednika časopisa “Parassitologia” a trenutno je član uređivačkog odbora u dva internacionalna časopisa.

Učestvuje u obrazovnim aktivnostima Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i naučnom treningu dobitnika stipendija ministarstva spoljnih poslova Italije i WHO, a ima i brojne edukativne aktivnosti na “La Sapienza” univerzitetu.

G Cancrini je objavila preko 300 naučnih publikacija i autor je tri udžbenika iz oblasti parazitologije, tri poglavlja u knjigama o kliničkoj parazitologiji i više poglavlja u monografijama o dirofilarijozi. Glavne oblasti njenog istraživačkog rada su medicinska entomologija; parazitske zoonoze, i epidemiologija; dijagnoza i kontrola humanih parazitskih oboljenja, a osim naučnih rezulatata, stvorila je i nekoliko dijagnostičkih orudja za detekciju humanih zoonotskih infekcija.