O nama - Društvo parazitologa Srbije

Na osnivačkoj Skupštini održanoj 28.06.2012. godine osnovano je, u skladu sa važećim zakonskim propisima, DRUŠTVO PARAZITOLOGA SRBIJE (DPS).

Iako je to zvanični datum osnivanja udruženja pod ovim imenom, nastanku DPS prethodila je dugogodišnja tradicija postojanja Jugoslovenskog društva parazitologa (JDP) osnovanog 1971., kasnije Društva parazitologa Srbije. Društvo se, pod prvim predsednikom Akademikom Zlatiborom Petrovićem, brzo afirmisalo i na domaćoj i na međunarodnoj sceni, posebno u Evropskoj Federaciji parazitologa (EFP), te je zadobilo poverenje da organizuje već drugi Evropski multikolokvijum parazitologije (EMOP) u Trogiru 1975. godine.

Stručna aktivnost članova Društva održavana je svih ovih decenija, ali su, delom i zbog specifičnosti parazitologije kao nauke koja se bavi organizmima od interesa i za humanu i za veterinarsku medicinu, mnoge stručne potrebe parazitologa ispunjavane i kroz druga stručna i naučna društva, kao što su Mikrobiološka sekcija Srpskog lekarskog društva, Parazitološka sekcija Srpskog veterinarskog društva, Društvo mikrobiologa Srbije i Društvo imunologa Srbije.

image

Međutim, sadašnji trenutak je vreme u kome se shvatilo da paraziti ne samo što su pratioci čoveka i životinja odvajkada nego će to u izvesnoj meri i obliku i nastaviti da budu, a neki i na ne-tradicionalnim prostorima ili u težem kliničkom obliku („emerging“ infekcije). Faktori koji doprinose održavanju pa i širenju ovih infekcija na globalnom nivou su klimatske promene, migracije stanovništva i životinja, kao i promene navika u ishrani. Geografska pozicija regiona Jugoistočne Evrope, između mediteranske i kontinentalne Evrope, čini Srbiju kao centralnu zemlju regiona, posebnim područjem za praćenje postojećih i „emerging“ parazitskih infekcija. Posebno su značajne one parazitske infekcije koje se preko životinja ili njihovih proizvoda prenose na ljude (zoonoze), koje prirodno povezuju lekarsku i veterinarsku profesiju. Kada se ovome doda da se i stručnjaci iz drugih oblasti (biologija, poljoprivreda, prehrambene tehnologije) sve više interesuju za parazite, a da savremena istraživanja i u parazitologiji obuhvataju i molekularni nivo što podrazumeva učešće molekularnih biologa, pokazala se potreba za obnavljanjem zajedničkih aktivnosti stručnjaka svih profila koji se bave problematikom parazita i njima izazvanih infekcija u sopstvenom udruženju. Izraz te potrebe, usklađene sa zakonskom regulativom, jeste osnivanje DPS.

Da je ovo tačno govori činjenica da za nekoliko meseci od osnivanja stalno rastu i broj članova i interesovanje kako članova tako i stručnjaka srodnih disciplina za uključivanje u rad DPS.